Условия за пазаруване

Общи условия
Защита на лични данни
Общи условия
Условия за пазаруване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

www.shop-mypet.com е официалният сайт на Pet Shop "My Pet" с електронен магазин, собственост на „ДИЕНДБИ БЪЛГАРИЯ ” ООД.

 

Електронният магазин на "My Pet" представлява виртуален информационен ресурс в интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, който извършва дейността си съгласно действащото законодателство на Република България.

 

Счита се, че посещавайки електронният магазин и използвайки предоставяните услуги, клиентите приемат условията за ползване.

 

Електронният магазин има право да променя по всяко време цените, сроковете и условия касаещи изпълнението на поръчките и използването на сайта. Клиентът дължи цените и е длъжен да спази условията, които са били актуални към момента на правене на поръчката или използването на сайта. Всички промени са в рамките на действащото в момента законодателство на Република България.

 

Предлаганите продукти в електронният магазин се актуализират на база на наличностите, но е възможно някой продукт, размер или разфасовка да не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока www.shop-mypet.com, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

 

Приема се, че посочения от клиента имейл при регистрацията му е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че клиента е официално информиран със съдържанието й.

 

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, shop-mypet.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

 

Защита на информацията и личните данни, предоставяни от клиенти

 

1. Клиентите поръчват стоки и предоставят информация необходима за изпълнение на поръчката им доброволно.

 

2. Предоставената информация се използва само и единствено с цел обслужване на клиента.

 

3. Информацията предоставена от клиентите не се предоставя на трети лица, с изключение на партньрски фирми (куриерски служби и др.), пряко участващи в етапите на процеса на обслужване и изпълнение на поръчките на клиентите.

 

Електронния магазин взима всички необходими мерки за защита на съхраняваната информация предоставена от клиенти, но не носи отговорност ако с нея се сдобият трети лица в следствие на противозаконно осъществен пробив в системата на сайта.

 

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, shop-mypet.com може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

 

shop-mypet.com има право да използва информацията по т. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено по e-mail.

 

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за shop-mypet.com. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

Разкриване на информацията

shop-mypet.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 

· е получил изричното писмено съгласие на Клиента;

 

· информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

 

· shop-mypet.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

Права и задължения на страните

 

1. shop-mypet.com се задължава:

· да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока

· да достави в срок заявената за покупка стока

· да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения

· преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за пълна функционалност и съвместимост на компонентите.

· гарантираме, че всички продукти са фабрично нови. (неупотребявани!)

· да изпраща стоки само в срок на годност.

 

2. Клиентът се задължава:

· да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

· да плати цената на стоката;

· да заплати разходите по доставката, при наличие на такива, освен когато доставката се поема от shop-mypet.com;

· да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;

· да получи поръчката.

 

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента офис на куриерска фирма “Еконт Експрес” ООД или адрес за доставка в срок до 3 работни дни.

 

При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

 

При заплащането в брой при доставка се използва Пощенски паричен превод (ППП). Клиента получава фискален документ от “Еконт Експрес” ООД като лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Клиента запазва фискалният документ, който замества касова бележка в доказателство за извършеното плащане!

 

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. 

 

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, shop-mypet.com се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 

· доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения и преглед;

 

· цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

 

· при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

Отговорност

shop-mypet.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които shop-mypet.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на shop-mypet.com

 

Арбитраж

 

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в град София, съобразно българското законодателство.

 

Замяна и връщане на стоки

Връщането на стока закупена онлайн от www.shop-mypet.com е много лесно. Ваше законно ПРАВО е да се откажете от направената онлайн покупка в рамките на 14 дни.

Продукти отговарящи на условията за връщане и закупени онлайн от www.shop-mypet.com, могат да бъдат върнати към нас до 14 дни. Ако имате намерение да върнете продукт, разполагате с 14 дни да го направите, без да дължите обяснение за причината за връщане. 

За да започнем процедурата по връщане на стока е необходимо да се свържете с нас на телефоните, които сме посочили за връзка или да се свържете с нас чрез e-mail. Там ние ще ви изпратим формуляр за отказ, с който ще може да започнем процедура по връщане на закупена от нас стока. 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ НАШИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ:

 • Да пазите оригиналната опаковка и пълната окомплектовка на получения продукт. Абсолютно всички опаковки съпътстващи пратката трябва да не бъдат повредени.

 • Имате право да тествате закупения продукт и да се уверите че Ви хареса, но сте задължени да го пазите в безупречно състояние и вид. Върнатия продукт трябва да бъде без следи от употреба, без драскотини, без следи от удари и с всички защитни покрития, които продукта е имал при получаването му.

 • Оригиналната опаковка, всички книжки и документи, вкл. документите за собственост, трябва да са здрави, да не са надраскани или повредени.

 • При закупуване на няколко идентични продукта се позволява връщане на само 1 брой разопакован продукт. Останалите ще бъдат приети само и единствено, ако всички кутии/опаковки са запечатани и не е повредена тяхната цялост

 • Транспортните разходи за връщането на продукта се поемат от Вас.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ КОИ ПРОДУКТИ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ:

 • Хранителни продукти. 
 • Продукти с нарушена цялост на опаковките.
 • Използвани продукти. 
 • Продукти, които не позволяват повторна продажба. 
 • Продукти с щети, които се отразяват на стойността на продукта. 
 • Хигиенни продукти, които са използвани. 
 • Продукти, които не са били налични на склад по време на Вашата поръчка и са поръчани специално за Вас. При такъв продукт Вие ще бъдете уведомени чрез e-mail. След изпращането на e-mail се счита, че вие сте запознати, че този продукт е поръчан специално за Вас и не подлежи на връщане. 

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ, СЛЕД КАТО ВЪРНЕТЕ ПРОДУКТА?

 • След като получим върнатия продукт, съдържанието на пратката ще бъде прегледано и обработено от нашия екип;

 • За да се избегнат случаи на злоупотреба при връщане на продукти ще извършим преглед и тест на върнатата стока. Ако не са установени щети, тя може да бъде заменена. Обикновено срокът, в който ще получите отговор от наша страна, дали техниката може да бъде заменена, е до 10 работни дни;

 • Стойността на върнатите продукти ще бъде възстановена в рамките на 14 календарни дни по сметката, която сте посочили. 

 ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ КАКВИ СА ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

Отговорност за вреди причинени от счупване, надраскване, заливане, изгаряне и други въздействия, изключващи обичайното тестване на продуктите от Потребителя.

При приемане на върната стока от Потребителя, си запазваме правото да проверим продуктите за щети и въздействия причинени от евентуално необичайно ползване от Ваша страна. При наличие и установяване на такива щети, www.shop-mypet.com ще направи прихващане от сумата за възстановяване, съобразно оценката на констатираната щета и съгласно чл. 55 ал.4 от ЗЗП.

ЗАМЯНА И ВРЪЩАНЕ НА ПАРИ

Паричната стойност на върнатия продукт, може да се използва за закупуване на други продукти (замяна със същия или друг продукт) или сумата да бъде върната до 14 дни от датата на връщане на стоката.

 

Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация, можете да се свържете с нас тел: 0887 996 661

 

Защита на лични данни
Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА WWW.SHOP-MYPET.COM\

Извършвайки дейността си, “ДИЕНДБИ БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 204748349, рег.по ДДС BG204748349 със седалище и адрес на управление: гр. София , жк Сухата река“, блок 67, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. 

Тази интернет страница www.shop-mypet.com се притежава от “ДИЕНДБИ БЪЛГАРИЯ“ ООД  и се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). 

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, телефон и други).

Онлайн зоомагазин "My Pet" , използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за предоставяне на стоките от Онлайн зоомагазин "My Pet". Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. 

Онлайн зоомагазин "My Pet" обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, Онлайн зоомагазин "My Pet" няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.

 

 

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

- При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни,купуване продукт - имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки, вида и възрастта на Вашият домашен любимец;
- За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;

- Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на поръчка, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане и сума на покупката;
- За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;

- За рекламации - имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и,;
- Когато споделяте информация за продукти със своето семейството и приятелите си, изпращате продукти като препоръчан на приятел или изпращате подарък, Онлайн зоомагазин "My Pet" може да събира информацията, която предоставяте за тези хора като имената, пощенските им адреси, email адресите и телефонните им номера;

 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

 

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Онлайн зоомагазин "My Pet" са:

- Дейности по управление на електронния ни магазин:

- Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;

Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни:
- Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;

- Дейности, които изискват Вашите данни, за да ви бъде предоставено по-добро изживяване в Онлайн зоомагазин "My Pet".

- За изпращане на рекламни материали, чрез e-mail. 

- Изпращане на уведобления за предстоящи кампании, намаления, промоции, нови продукти.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на Онлайн зоомагазин "My Pet".

В допълнение Вашите данни се обработват от Онлайн зоомагазин "My Pet"  и за целите на:
- Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви;